پشتيبان جهان پمپ 09101225302

روش نصب پمپ آب

روش نصب پمپ آب

روش نصب پمپ آب

روش نصب پمپ آب

روش نصب پمپ آب

 مواردي كه حتما قبل از نصب پمپ آب وچاه گذاری بايد رعایت شود عبارتنداز:

1- دوعدددرپوش برنجي يا پلاستيكي مخصوص ريختن آب برروي موتورقرار دارد كه مي بايست قبل از روشن شدن پمپ و شروع بکار به مقدار لازم داخل موتور آب ريخته شود(حدود 4 ليتر).(مهم)

تذكر: بغيراز آب ازهيچگونه فراورده هاي نفتي استفاده نفرماييد.

یادآوری : اگر درزمستان پمپ خارج از چاه قرارگرفته باشد(داخل انباري يا حوضچه بدون آب) برای جلوگیری از یخ زدگی آب داخل موتورحتما آنرا تخلیه فرمایید.

2-مي بايست یک کالسکه فلزی به عنوان تكيه گاه براي پمپ درنظر گرفته شود تا پمپ در ته چاه  روی زمین قرار نگیرد.

3-حتما پمپ را در محيطي كه آب زلال باشد قراردهيد.  (مخصوصا در چاه هاي داراي ماسه هاي خورنده)

4- هنگام خاموش كردن پمپ براي جلوگيري ازبرگشت آب بداخل چاه ازشیریکطرفه استفاده فرماييد

5- بهتر است لوله تا انتهاي مسير يك سايز باشد….

6- حتما پمپ با بالابر و سیم بکسل يا طناب پلاستيكي ضخيم و مناسب پایین داده شود و سیم بکسل با مقداری اضافه در بالای چاه به زمين محكم شودتا بتواند سنگيني پمپ ولوله را كنترل و تحمل كند.

7- تابلو مي بايست با سیستم حفاظتی مناسب شامل (تایمر 24 ساعته – کنترل بار- كنتاكتور-  آمپرمتر) كه بر مبناي آمپر مصرفي پمپ مي باشد، خريداري شود.

8-هنگام آپارات و آب بندي کابل اصلی به کابل پمپ اگر امكانات لحيم كاري را نداريد حتما اتصال رامحكم كرده و روي سيم مسي را قبل از آپارات با نوار چسب بپوشانيد.  (جهت جلو گيري ازضعيف شدن اتصال وكثيف شدن مس در آينده)

9- شما مي توانيد با اندازه گیری دبی و پرش آب جهت چرخش اصلي پمپ و آمپر مصرفي را بررسي نماييد.

بدين معني كه هرجهتي كه پرش آب بيشتر وآمپركمتر (برابر پلاك موتور) باشد جهت چرخش اصلي پمپ محسوب مي گردد.

10- اندازه گیری و ثبت آمپر مصرفی پمپ در استارت و مصرف جهت تنظيم كنترل بار در تابلو

(هرگز درجه كنترل بار را بي رويه بالا نبريد)

11- وصل سيم ارت (در اكثر كابلهاي چهار رشته سيم آبي ويا زرد) براي پمپ كفكش در هنگام استفاده كاربر

 (شخص – نفر) درزماني كه در حوضچه – استخر – چاه – وغيره مشغول بكارميباشد الزاميست.

12-در صورت كاركرد پمپ شما به صورت مداوم و 24 ساعته مي بايست براي عملكرد بهينه پمپ تمهيدات لازم براي خاموش شدن واستراحت پمپ به ميزان 5 دقيقه درهریک ساعت توسط تايمر تعبيه شده درتابلوي حفاظتي د نظر گرفته شود.

سوالات متداول : براي خريد پمپ دو اينچ با كارايي بهتر، پمپ با چه فشاري بخريم؟

مثال :

1- اگرارتفاع چاه = 48 متر  و ارتفاع بالا آمدن سطح آب 20مترباشد.

ارتفاع قسمت خشك چاه برابر با 28 متر خواهد بودكه به سبب كاركردپمپ ارتفاع خشگي بيشتر مي گردد وراجع به آن در قسمت ضريب اطمينان به اين موضوع اشاره خواهد شد

2- در صورت استفاده از لوله دو اينچ در روي زمين بدون شيب مي بايست به خاطر سنكيني آب واصطكاك جداره در لوله،   به ازاي هر 100 متر  طول  لوله حدودا  2 متر ارتفاع در نظر گرفته شود.

(نكته: براي لوله هاي 3 و 4 اينچ به ترتيب به ازاي 100 لوله درروي زمين، مي بايست 3 و 4 مترارتفاع درنظرگرفته شود.)

3- به طور كلي در 100متر طول براي هر درجه از شيب مسير مي بايست به طور تقريبي  سه متر به ارتفاع اضافه گردد.

(در اين مثال مسير 100 متري داراي شيب تند (30 درجه) در نظر گرفته شده كه مي بايست حدود 33 متر ارتفاع در نظر گرفته شود.)

4-ارتفاع منبع = ارتفاع نصب منبع هوايي شما نسبت به سطح زمين در اين مثال  2 متر در نظر گرفته شده است.

5- به ازاي هر زانوي 45 درجه مي بايست 1.5 متر ارتفاع در نظر گرفته شود. (در اين مثال تعداد زانوي مصرفي 45درجه برابر 10عدد مي باشد كه مي بايست 15 متر ارتفاع محاسبه شود).

6-ضريب اطمينان در فشار = بدليل اينكه بعدازمدتي توربين بواسطه ذرات معلق در آب و پايين رفتن سطح آب چاه وحبابهاي مخرب (پديده كوويتاسيون) دچار افت فشارمي گردد مي بايست  20 مترارتفاع به عنوان ضريب اطمينان فشارهنگام خريدپمپ در نظر گرفته شود.

  مثال : اگرفقط چاه 80 متر باشد می بایست از پمپ 100 متری استفاده فرمایید

تذكر : هرچه شما ضريب اطمينان را با لاتر بگيريد پمپ كارايي وطول عمر كمتري دارد لذا براي آبدهي بيشتر بايد از پمپ هاي  با فلنچ خروجي 3 و 4 اينچ  استفاده نماييد.

در نتيجه:

فشار پيشنهادي پمپ در مثال بالا = مجموع ارتفاع ذكر شده

( 28+2+33+2+15+ 20 ) = 100 متر ارتفاع قائم

بنابراين مي توانيد پمپ دو اينچ با فشار 100متر را انتخاب نماييد.

در پايان ياد آورمي شود كليه موارد ذكر شده بالا بصورت مختصرو ساده بيان شده و احتياج به كارشناسي بيشتري دارد….

تذكر مهم (احتياط) :  نصب پمپ آب در چاه و راه اندازي پمپ احتياج به تجربه لازم دارد در غير اينصورت از افراد متخصص  كمك بگيريد.

کلیه محصولات پمپ کفکش وشناور جهان پمپ سه فاز می باشد

     دانلود مطالب روش نصب پمپ آب