پشتيبان جهان پمپ 09101225302

پمپ آب شناور

پمپ آب شناور چيست؟

پمپ آب شناور

پمپ آب شناور

 

پمپ آب شناور 

داراي يك نيرو محركه (الكترموتور) در پايين و چندين طبقه شامل پروانه و كاسه پمپ در بالاي موتور مي باشد.اين پمپ ها را مي توان به صورت طبقاتي روي همديگر سوار كردتا قدرتپمپاژ آب بالاتر و ارتفاعي كه آب به آن صعود مي كند را افزايش داد كه به تناسب نياز براي پمپاژ در چاههاي با ارتفاع بالا و يا طول مسير، تعداد طبقات افزايش مي يابد . يك مزيت پمپ آب شناور نسبت به پمپ كف كش اينست كه در اينپمپ ها خنك كردن پمپ و الكتروموتور توسط آبي كه اطراف شناور جريان دارد انجام ميگيرد در نتيجه زماني كه مخازن همچون چاه آب با كمبود آب همراه است موتور در حالت مستغرق باقي مي ماند  و خنك مي گردد. يكي ديگر از ويژگي هاي پمپ آب شناور نسبت به پمپ هاي شفت غلافاين است كه محورها با آب روانكاري مي گردد و احتياج به روغن كاري ندارند و همچنين داراي مصرف برق كمتري هستند .

تذكر۱:در چاههايي كه داراي ماسه خورنده مي باشد امكان خرابي محورهاي

پمپ وجودداردوبايددرارتفاعي از چاه قرار گيردكه آب زلال باشد(به حالت  معلق)به همين دليل نام اينگونه پمپ شناور مي باشد.

تذكر ۲: نصب و راه اندازي پمپ را به افراد متخصص بسپاريد و سعي كنيدقبل از استفاده به هشدارهاي ايمني درج شده

در دفترچه راهنما دقت كنيد .عدم توجه به توصيه ها و هشدارهاي ايمني و بروز هرگونه آسيب به پمپ هنگام نصب باعث از بين رفتن گارانتي و از بين رفتن حقوق مشتري خواهد شد . 

براي مشاهده محصولات جهان پمپ :

 

انواع پمب آب شناور اينجاكليك كنيد

 

و ليست قيمت اينجا كليك كنيد